Vídeos

01/04/2020

Adoración Eucarística Perpetua en vivo

Capilla de adoración al Santísimo las 24 horas Audios: Fray Alejandro Ferreiros OFMConv Parroquia Inmaculada Concepción José León Suárez Buenos Aires, Argentina

Capilla de adoración al Santísimo las 24 horas Audios: Fray Alejandro Ferreiros OFMConv Parroquia Inmaculada Concepción José León Suárez Buenos Aires, Argentina

0 Comentários
Deixe o seu comentário!

Confira as atualizações dos Blogs!
Notoris - Agência Digital